Här är det justerade protokollet från årsmötet 2023.Protokoll årsmöte 2022

Här är det justerade protokollet från årsmötet 2022

Protokoll årsmöte 2021

Här är årsmötesprotokollet. Styrelsen har det påskrivna originalet.

Motion - 2018

Motion antagen vid årsmötet 2018 vilken beskriver ansvarsfördelning mellan styrelsen och stugägarna.