STADGAR Vägföreningen

Stadgar för Södra Sillskatans väg- och stugförening

Ansvarsfördelning

Här beskrivs den ansvarsfördelning mellan stugägarna och föreningen som beslutades att gälla vid årsmötet 2018.