Handlingar till Årsmötet 2023

Här är kallelsen till Årsmötet

Här är Agendan för Årsmötet

Här är Verksamhetsberättelsen

Här är Resultatrapporten

Här är Balansrapporten

Här är Budget för 2024

Fullmakt till årsmöte