Ledamöter valda 2023

Ordförande: 
Stina Ahlskog    e-post: ordforande@sodrasillskatan.se

Kassör: 
Ylva Öhlund Brännholm    e-post: kassor@sodrasillskatan.se

Övriga ledamöter:
Thomas Granlund      e-post: sekreterare@sodrasillskatan.se
Lars Axén    
Johan Lindberg

Hans Snällfot, suppleant
Jörgen Stenmark, suppleant

Valberedning till årsmötet 2024: Gunnar Eriksson, Johan Ahlbäck, Anna Lundmark.