Arbetsdag 2020

Här är några bilder från arbetsdagen 26/7, 2020. Någon stugfest anordnades ej p.g.a. pågående epidemi men arbetsdagen genomfördes med god uppslutning.

Om du hamnat på bild men inte vill vara med så kontakta webmaster@sodrasillskatan.se så tas bilden bort.