Sommarläsning

I röda kuren vid T-korsningen finns ett "Biblioteket" där du kan låna lite sommarläsning, fyll gärna på med fler böcker.