Hjärtstartare

I röda kuren vid T-korsningen finns en hjärtstartare.